Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

245-TO Saru-Gazal-તો સારું- ગઝલ

         245-To saru-Gazal

            જાયતો સારું ગઝલ

હ્રદય દાઝી ગયું ચોપાસ ઠરતું જાયતો સારું,

નથી વેઠી શકાતું દર્દ શમતું જાયતો સારું.

ફરક પડતો નથી મારે, દિવસ કે રાત છે ક્યારે,

બધી રાતોમાં અંધારું પ્રજળતું જાયતો સારું.

અસાઢી મેઘનો છે ભાર, સ્હેવાતો નથી આજે,                

ભલે આંખો ભરી વાદળ વરસતું જાયતો સારું.

દિલાસો દઇ મને કોઈ હવે ચાલ્યું ગયું છે જો,

હરયની લાગણી મારી સમજતું જાયતો સારું.

મઠારી આપ સાજિંદા હવે આ ‘સાજ’ તૂટ્યું છે,

મધુરા ગીતને છેડી નિખરતું જાયતો સારું.

   -‘સાજ’ મેવાડા

 

244-Satya Ahinshana Sadhak-Nazam

       સત્ય અહિંસાના સાધક-નઝમ

સત્ય અહિંસાના છે સાધક, ગાંધીજી.
પ્રેમ કરુણાના છે શ્રાવક, ગાંધીજી.

અંગ્રેજ હકૂમત સામે ધરણાં કરતા,
નિર્ભય થઇને સૌથી આગળ ધપતા,
ભારત છોડોના અધિનાયક, ગાંધીજી.
સત્ય અહિંસાના…..
દીન, દલિત, દુ:ખી સૌને હ્રદયે રાખ્યા,
સરખા માની હિંદુ મુસ્લિમને  ચાલ્યા,
માનવતાના છે ઉધ્ધારક, ગાંધીજી.
સત્ય અહિંસા….
આઝાદીનો જુવાળ ભરી અંતરમાં.
ધોતી પેરીને ફર્યા દુનિયાભરમાં,
યાદ કરે સૌ લાઠી, ઐનક, ગાંધીજી.
સત્ય અહિંસાના…
આપ્યો છે શાંતિનો સંદેશ નિરંતર
નામ અમર રેવાનું યુગોયુગોન્તર,
સત્ય પ્રયોગોના છે લેખક, ગાંધીજી.
સત્ય અહિંસાના…….


– ‘સાજમેવાડા  17 Nov 2019

 

242-Darvakhat-Gazal-દરવખત 

 242-Darvakhat-Gazal

     દરવખત-ગઝલ

કોઇ સામે નીકળે છે દરવખત,

કેમ છો પૂછી મળે છે દરવખત.

કોઇ કારણ મળતું નથી આ દર્દનું,

આ હ્રદય શાને બળે છે દરવખત?

ચાંદ તો છોડી ગયો છે ક્યારનો,

તોય સાગર ખળભળે છે દરવખત.

ઊંઘ તો વેરી બની તડપાવશે,

સાંજ યાદોમાં ઢળે છે દરવખત.

કોઇ પડછાયો બની પીછો કરે,

દ્વારથી પાછો વળે છે દરવખત.

હોય શબરી કે અહલ્યા આજપણ,

ક્યાં પ્રતીક્ષા ફળે છે દરવખત.

‘સાજ’ તારું કોણ છે જે દૂરથી,

સાદ તારો સાંભળે છે દરવખત.

  -‘સાજ’ મેવાડા

 

 

241-Vihval Hati-Gazal

241-Tu Vihval Hati

કેમ તું વિહ્વવળ હતી

તું પ્રભાતે સૂર્યશી ઝળઝળ હતી,

ને હ્રદયના ફૂલ પર ઝાકળ હતી.

તું વરસતા મેઘશી નિર્મળ હતી,

ને કદી ઝમઝમ કે ગંગા જળ હતી.

સ્હેજ લીધો હાછ મારા હાથમાં,

એ હથેળી કેટલી કોમળ હતી!

શક્યતાની પાર પણ તારું મિલન,

કેટલી અદ્ભૂત એવી પળ હતી.

કેમ આજે શાંત ને ગંભીર છે?

મુગ્ધ કન્યા જેમ તું ચંચળ હતી.

મેં કહી છે આ ગઝલ તારી ઉપર,

કેટલી અણબોટ તું કાગળ હતી.

‘સાજ’ સાથે દર્દ ભર્યા સૂરમાં,

ગીત ગાતી છોકરી વિહ્વળ હતી ?

  -‘સાજ’ મેવાડા

241-Vihval Hati-Gazal-Saaj Mevada

 

240-Safar Aadaru Chhu-સફર આદરું છું

240-Safar Aadaru Chhu-સફર આદરું છું

નવી રાહ પર હું સફર આદરું છું,

વતન ભૂલવાના વિચારે ડરું છું.

ખબર છે મને કોઇ કચડીય નાખે,

ઘણાના ચરણમાં હું માથું ધરું છું.

હતો ખાસ દીપક ઘણા અંઘકારે,

હવે સૂર્ય સામે નમીને ઠરું છું.

હશે કેટલી લોન બાકી જિવનની?,

સમયના હજી કેમ હપ્તા ભરું છું.

તને એમ લાગે હું સમજી ગયો છું,

છતાં એજ રસ્તે હું પાછો ફરું છું.

કહો, બેધડક જે કહેવા મથો છો,

મને ઠીક લાગે હું એ આચરું છું.

ભલે ‘સાજ’ વાતો કરે લોક મારી,

બની મસ્તમૌલા હું નર્તન કરું છું.

-‘સાજ’ મેવાડા  12-09-2019

 

239-Vishwas Tode Che

       વિશ્વાસ તોડે છે

વિના કારણ ઘણા વિશ્વાસ તોડે છે,

સજા આપી, હવે એ હાથ જોડે છે.

ઘણો લાચાર જોયો બાગનો માળી,

જમાનો ફૂલ સાથે ડાળ તોડે છે.

મળે છે લોક નોખી રીતથી આજે,

મિલાવી હાથ પાછળ મુખ મરોડે છે.

હશે વિખવાદ જેને ધર્મને નામે,

કદી ભીંતો કદી માથુંય ફોડે છે.

હતાં આઝાદ ને આઝાદ રહેવાનાં,

મળી પાંખો તો પંખી નીડ છોડે છે.

બચાવે તોય વીંછી ડંખ મારે પણ,

ખબર એને નથી, કોને વખોડે છે.

મને આ ‘સાજ’ રાઘવ વંશનો લાગે,

હરણ પાછળ હજીયે કેમ દોડે છે.

  -‘સાજ’ મેવાડા

238-Sachavi Rakhi-સાચવી રાખી-ગઝલ

            238-Sachavi Rakhi-Gazal

               સાચવી રાખી-ગઝલ

તમે આકાશની મોટી  અટારી સાચવી રાખી,

અમે ઘરની ઉઘાડી એક બારી સાચવી રાખી.

હતું તોફાન મધદરિયે ખલાસી પણ ડરી બેઠો,

અમારી નાવ વિશ્વાસે ઉતારી સાચવી રાખી.

તમે ભૂલી ગયા અમને નથી કૈં દુ:ખ એનું પણ,

અમે તો ઉમ્રભર યાદો તમારી સાચવી રાખી.

તમારા પ્રેમની વાતો અમોને ખોટની લાગી,

અમે ખાતાવહીમાં એ ઉધારી સાચવી રાખી.

ઘણા છોડી ગયા છે દેશ સંબંધો નથી ભૂલ્યા,

વતનની લાગણીને એકધારી સાચવી રાખી.

હતો સંદેહ કૈં એવો હતું ત્યાં જાનનું જોખમ,

નગરના ઘર સુધી એણે કટારી સાચવી રાખી.

જિવનનો જંગ હંમેશાં તમે જીતી ગયા છો ‘સાજ’

બધાયે મોરચે લડતાં ખુમારી સાચવી રાખી.

 -‘સાજ’ મેવાડા