Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Archive for જાન્યુઆરી, 2013

90-Epilogue-Kite Flying Day! 

Before Uttarayan

અને ઉત્તરાયણ પછી પતંગી દિલ શું કહે છે?

શાને થાંભલે વિજળીના વિંટાયા કરું?
કે પછી કપાઈને ઝાડ પર ટીંગાયા કરું?
ઉતરું તો કોઈ દરીદ્ર બાળના હાથમાં,
પતંગ છું, તું હવા હોયતો ઊડી શકું,
નહીંતો જળાશયમાં પડી, મોક્ષ પામી શકું!
Kite traped in overhead wire

Read Full Post »