Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Archive for the ‘geeto and songs like poems’ Category

246-Samjavtan-Gazal

      246-Samjavtan-Gazal

        સમજાવતાં-ગઝલ

કેટલું થાકી જવાયું, જાતને સમજાવતાં,

વ્રક્ષ જેવું જીવવાની, વાતને સમજાવતાં.

સૂર્ય કાલે ઊગશે નક્કી હતું તો પણ મને,

વાર લાગી એક કાળી રાતને સમજાવતાં.

એ નદીને ખાળવામાં ઊછળીને શું કરે?

વીફર્યાં છે વાદળો દરિયા તને સમજાવતાં.

વેડફી શબ્દો ઘણા બોલ્યા કરું છું એટલે,

થાપ ખાધી મૌનની તાકાતને સમજાવતાં

મધ્ય સપ્તકમાં જ છે આ ‘સાજ’ના સૂરો બધા,

જિંદગી વીતી, તને આ સાતને સમજાવતાં.

            ‘સાજ’ મેવાડા

 

Read Full Post »

         245-To saru-Gazal

            જાયતો સારું ગઝલ

હ્રદય દાઝી ગયું ચોપાસ ઠરતું જાયતો સારું,

નથી વેઠી શકાતું દર્દ શમતું જાયતો સારું.

ફરક પડતો નથી મારે, દિવસ કે રાત છે ક્યારે,

બધી રાતોમાં અંધારું પ્રજળતું જાયતો સારું.

અસાઢી મેઘનો છે ભાર, સ્હેવાતો નથી આજે,                

ભલે આંખો ભરી વાદળ વરસતું જાયતો સારું.

દિલાસો દઇ મને કોઈ હવે ચાલ્યું ગયું છે જો,

હરયની લાગણી મારી સમજતું જાયતો સારું.

મઠારી આપ સાજિંદા હવે આ ‘સાજ’ તૂટ્યું છે,

મધુરા ગીતને છેડી નિખરતું જાયતો સારું.

   -‘સાજ’ મેવાડા

 

Read Full Post »

244-Satya Ahinshana Sadhak-Nazam

       સત્ય અહિંસાના સાધક-નઝમ

સત્ય અહિંસાના છે સાધક, ગાંધીજી.
પ્રેમ કરુણાના છે શ્રાવક, ગાંધીજી.

અંગ્રેજ હકૂમત સામે ધરણાં કરતા,
નિર્ભય થઇને સૌથી આગળ ધપતા,
ભારત છોડોના અધિનાયક, ગાંધીજી.
સત્ય અહિંસાના…..
દીન, દલિત, દુ:ખી સૌને હ્રદયે રાખ્યા,
સરખા માની હિંદુ મુસ્લિમને  ચાલ્યા,
માનવતાના છે ઉધ્ધારક, ગાંધીજી.
સત્ય અહિંસા….
આઝાદીનો જુવાળ ભરી અંતરમાં.
ધોતી પેરીને ફર્યા દુનિયાભરમાં,
યાદ કરે સૌ લાઠી, ઐનક, ગાંધીજી.
સત્ય અહિંસાના…
આપ્યો છે શાંતિનો સંદેશ નિરંતર
નામ અમર રેવાનું યુગોયુગોન્તર,
સત્ય પ્રયોગોના છે લેખક, ગાંધીજી.
સત્ય અહિંસાના…….


– ‘સાજમેવાડા  17 Nov 2019

 

Read Full Post »

241-Vihval Hati-Gazal

241-Tu Vihval Hati

કેમ તું વિહ્વવળ હતી

તું પ્રભાતે સૂર્યશી ઝળઝળ હતી,

ને હ્રદયના ફૂલ પર ઝાકળ હતી.

તું વરસતા મેઘશી નિર્મળ હતી,

ને કદી ઝમઝમ કે ગંગા જળ હતી.

સ્હેજ લીધો હાછ મારા હાથમાં,

એ હથેળી કેટલી કોમળ હતી!

શક્યતાની પાર પણ તારું મિલન,

કેટલી અદ્ભૂત એવી પળ હતી.

કેમ આજે શાંત ને ગંભીર છે?

મુગ્ધ કન્યા જેમ તું ચંચળ હતી.

મેં કહી છે આ ગઝલ તારી ઉપર,

કેટલી અણબોટ તું કાગળ હતી.

‘સાજ’ સાથે દર્દ ભર્યા સૂરમાં,

ગીત ગાતી છોકરી વિહ્વળ હતી ?

  -‘સાજ’ મેવાડા

241-Vihval Hati-Gazal-Saaj Mevada

 

Read Full Post »

240-Safar Aadaru Chhu-સફર આદરું છું

નવી રાહ પર હું સફર આદરું છું,

વતન ભૂલવાના વિચારે ડરું છું.

ખબર છે મને કોઇ કચડીય નાખે,

ઘણાના ચરણમાં હું માથું ધરું છું.

હતો ખાસ દીપક ઘણા અંઘકારે,

હવે સૂર્ય સામે નમીને ઠરું છું.

હશે કેટલી લોન બાકી જિવનની?,

સમયના હજી કેમ હપ્તા ભરું છું.

તને એમ લાગે હું સમજી ગયો છું,

છતાં એજ રસ્તે હું પાછો ફરું છું.

કહો, બેધડક જે કહેવા મથો છો,

મને ઠીક લાગે હું એ આચરું છું.

ભલે ‘સાજ’ વાતો કરે લોક મારી,

બની મસ્તમૌલા હું નર્તન કરું છું.

-‘સાજ’ મેવાડા  12-09-2019

 

Read Full Post »

234-ગીત/નઝમ – – ભમરા રમતા મેલ્યા તેં
કાજળ કાળી આંખલડીમાં ભમરા રમતા મેલ્યા તેં,
કેમ કરીને ભાગી છૂટવું કેવા નાટક ખેલ્યા તેં.

1-સખી સામટી તાળી પાડે મારી પૂંઠે હસતાં જો,
કાળી આંખો કાળી કામળી કાળી તારી હરકત જો.
ઊભી બજારે દોડી નાઠી કાંટા કંકર ઝેલ્યા મેં,
કેમ કરીને ભાગી છૂટવું કેવા નાટક ખેલ્યા તેં—-
કાજળ કાળી આંખલડીમાં ભમરા રમતા મેલ્યા તેં.

2-રાત અંધારી ઘેરી આંખે સંતા કુકડી રમીયે જી,
વાદે તારી વાંસલડીના હૈડે વાસો કરીયે જી.
જમના કાળી તારે કાંઠે ચરણે આંસું રેલ્યાં મેં,
કેમ કરીને ભાગી છૂટવું કેવા નાટક ખેલ્યા તેં,
કાજળ કાળી આંખલડીમાં ભમરા રમતા મેલ્યા તેં.

3-કોરી આંખો કોરું જીવતર કોરી ચુંદર રાખો મા,
પ્રેમ પછેડી તારી ઓઢી કામણગારી રાતોમાં.
માયા મમતા છોડી જગના જીવન ફેરા ઠેલ્યા મેં,
કેમ કરીને ભાગી છૂટવું કેવા નાટક ખેલ્યા તેં.
કાજળકાળી આંખલડીમાં ભમરા રમતા મેલ્યા તેં.

– ‘સાજ’ મેવાડા              26 June 2019

Read Full Post »

2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 3,000 times in 2015. If it were a cable car, it would take about 50 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Read Full Post »

129…બાકી છે (ગઝલ)

તમે અંતિમ કહો છો એ સફરની વાત બાકી છે,

હવે થોડી બચેલી શ્વાસની સોગાત બાકી છે.

તમારા પ્રેમને ટેકે જીવન ભરપૂર જીવ્યો છું.

અચાનક આવશે એવી કઝાની ઘાત બાકી છે.

બધી આશા ઠરી જાશે, મસાણે આગના ભેળી,

હ્રદયને ઝાળ લાગી છે, ભલે આ જાત બાકી છે.

તમે પાલવ થકીના લૂંછશો આંસું છુપાવીને,

જનાજો છે અમારો આ, હજી બારાત બાકી છે.

નહીં આવે ફરીથી સાજપીવા મયકદે અમથો,

ઉતાવળ ના કરો સાકી, સુહાની રાત બાકી છે.

-‘સાજમેવાડા

Baki Che -Gazal-Saaj Mevada

Read Full Post »

ApexanI Upexa Poem by Saaj Mevada

અપેક્ષાની ઉપેક્ષા (મંદાક્રાન્તા)

બેટો મારો, ભણતર થકી, એક થાશે અમારો,

માનીતોને, અમ સકળની, ભાંગશે ભૂખ કેવો!

થાશે એતો, જરજર તણી, દેહની લાકડીને,

હોશું બેઠાં, સમય મળતાં, પૌત્ર ખોળે લઈને,

વાતો મીઠી, નિજ સુખ તણી, કેશું ભેગાં મળીને,

આવે જ્યારે, સુ અવસરને, બોલશે એ હસીને,

માડી મારી વદ તુજ તણી, છે શું ઈચ્છા કદીતો

લાવી દેતો, હું ક્ષનિક મહીં, બોલ માડી હવેતો!”

માતા પિતા, પુત્ર ઉપર આ રાખતા જે અપેક્ષા,

એ યુવાની, સહજ મળતાં, થાય તેની ઉપેક્ષા.

બોલે ત્યારે, નિજ જનકને, “કેમ વચ્ચે બકો છો?-

ડોસો ભૂંડો, અણ સમજુંયે, ઓહ! ખોટો લવારો!”

માતાને કે‘, “અરરર જરા, ડોહલી શેં ન જોતી,-

દેખાતું ના, તુ જ નયનમાં?, રોજ દુઃખો જ રોતી!”

વૃધ્ધાશ્રમે, જનક જનની, છોડવા જાય પછી તે,

માતા પિતા, સજળ નયને, જીવ છોડે કમોતે!

-‘સાજમેવાડા.

Read Full Post »

26 June 2015 (126) આથમી જાય છે – (ગઝલ)

સુર્ય ઊગી આથમી પણ જાય છે,

ચાંદ તારા એપછી પરખાય છે.

આબરૂ ઊંચી હતી તારી ભલે,

એક કીધી ભૂલ ત્યાં ચર્ચાય છે.

રોપશોના તૂલસી ઘર આંગણે,

સિંચનારા જ્યાં નથી કરમાય છે.

હોય જ્ઞાની તે કદી બોલે નહીં,

છે અધુરો તે ઘડો છલકાય છે.

લોક તમને સહેજમાં ભૂલી જશે,

વ્હેલું મોંડુ હવે સમજાય છે.

હસ્તરેખા ના કદી વંચાવશો,

બંધ મૂઠી લાખની સચવાય છે.

નસ્લ જાણીને ગઝલ કેતો હશે,

સાજ‘! શાયર બધે વખણાય છે.

-‘સાજમેવાડા

126-Aathmi Jay Chhe-Gazal-Saaj Mevada

Read Full Post »

Older Posts »