Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Posts Tagged ‘ચરણ’

       મૂક્તક

શિલ્પી નજરને ટાંકણે મૂરત બની ગયો,

પથરો હતો જે આખરે ઈશ્વર બની ગયો.

એવી મળી તારી કૃપા જીવનમાં હે પ્રભુ,

કૂબ્જા સમો જે હતો, સુંદર બની ગયો.

       *********************

         174-બની ગયો-ગઝલ

ગીતા કહીં, જીવન તણો ઉત્તર બની ગયો,

અવતાર ધારી કૃષ્ણ પણ નશ્વર બની ગયો.

હાથી સમા મળતા રહ્યા દુશ્મન થઇ ઘણા,

અંકૂશ ધારીને હાથમાં ગજધર બની ગયો.

હો પૂતના, કુબ્જા, ભલે હો પારધી જરા,

કૃપા કરી ઉગારવા તત્પર બની ગયો.

રાધા પછી મીરાં બની સમજી ગયો હતો,

એ કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ પણ અક્ષર બની ગયો.

ચરણે પડી એનું શરણ પામી ગયા પછી,

અંતે મિલનનો ‘સાજ’નો અવસર બની ગયો.

-‘સાજ’ મેવાડા

 

        

 

 

Advertisements

Read Full Post »

         નો’તી ખબર

છે હ્રદય મારું કઠણ, નો’તી ખબર!

ઘાવમાં છાંટ્યું લવણ, નો’તી ખબર!

આગ દરિયાની હજી શમતી નથી,

રેતમાં ફૂટે ઝરણ, નો’તી ખબર!

ખામખા શોધ્યા કરે છે આજતક,

જાતના પરખે હરણ, નો’તી ખબર!

ના કદી ભૂલી જવાનો હું તને,

હૈયું તો કરશે રટણ, નો’તી ખબર!

સાકીની મંઝિલ ઘણી ટૂંકી હતી,

‘સાજ’ને પૂછે ચરણ, નો’તી ખબર?

     -‘સાજ’ મેવાડા

(વધુ…)

Read Full Post »

જગતનોપ્રથમપ્રેમપત્રકયો? મનેપૂછોતોહુંબેધડકકહીંદઉંકેરુકિમણીએશ્રીકૃષ્ણનેલખેલોસંદેશોએજપહેલોપ્રેમપત્ર. આપણેભલેવેલેન્ટાઈન્સડેઉજવીએ,એનાબદલેરુકિમણીદિવસઉજવીએતોકેવું?

નારદમુનીઅનેઅન્યોપાસેથીશ્રીકૃષ્ણનીસુંદરતાઅનેઐશ્વર્યથીઅભિભુતથઈનેવિધર્ભનારાજારુક્મિનીસૌથીનાનીદિકરી, કુંવરીરુકિમણીમનોમનશ્રીકૃષ્ણનેપતિતરીકેઅપનાવેછે. પોતાનાશિશુપાલસાથેનાસ્વયંવરનીનોબતવાગતાંએપત્રલખીરાજપુરોહિતદ્વારાદ્વારિકામૂકામેશ્રીકૃષ્ણનેપોતાનીમુગ્ધલાગણીઓપહાંચાડેછે.મહર્ષિવ્યાસરચિતભાગવતકથામાંથીમૂળસંસ્કૃતમાંલખાયેલપત્રનોભાવાનુવાદઆપવાનોમેંપ્રયત્નકર્યોછે. સ્વ. શ્રીરમેશબેટાઈએપણએનોપદ્યાનુવાદકરેલોછે.

 

 

 

રુકિમણીનોપ્રેમપત્ર-
છંદ-મિશ્રઉપજાતી(!)  

(ભાવાનુવાદ) 

રુકિમણીકુંવરી વિધર્ભદેશે,

ભીષ્મકની મને અનુજા કેછે.

ભૂવનપતિને આવી શરણે,

ઓળખી લેજો શ્રીનાથ ચરણે.

ઐશ્વર્ય સુણીને નારદ મૂખે,

ભોજન નથી કે નિંદર સુખે.

પત્રિકા મેલીમેં ભૂદેવ જોડે,

અંબુજાક્ષ તમારી પ્રિતને ખોળે.

ત્વરિત કરી કુંડિનપુર આવો,

હરણ કરી હરિ દ્વારિકા લાવો.

શિશુપાલથી મારાં અંગો દાઝે,

શિયાળ જીતે નહીં સાવજ સામે.

પૂજા કાજે હું મંદિર જવાની,

ધન્યઘડી તે મિલન થવાની.

પ્રાણ ત્યજીશ હું ભવભવ જાણો,

અચ્યુત કેશવ નિશ્ચય મારો

 “સાજનો સ્વામી રસિક અધિરો
રથને દોડાવે દારુક વિરો.  

 

સાજમેવાડા

 

 

 

Read Full Post »