Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Posts Tagged ‘જીવતર’

217-Magya Vagarna Malya Chhe-Nazm

માગ્યાં વગરનાં મળ્યાં છે-નઝમ-‘સાજ’ મેવાડા,

ઘણાં સુખ માગ્યાં વગરનાં મળ્યાં છે,

અને દુ:ખ માંગ્યાં નથી પણ નડ્યાં છે.

ઘણાં દુ:ખ કાયમ પનારે પડ્યાં છે,

અને ખાસ અંગત બની સાંપડયાં છે.

            મટે એક, ત્યાં દુ:ખ બીજું ઉઠે છે,

            હજી કેમ આવા સવાલો ઉઠે છે?

હતા દોસ્ત એવા હ્રદય ઓળખીલે,

ઘડીમાં હસાવે ઘડીમાં લડીલે,

ફરીવાર મળતાં ગળે પણ મળીલે;

મુસીબત હશે ત્યાં બધું સાચવીલે.

            હવે જાન લેવા ઘડીમાં ઉઠે છે,

            હજી કેમ આવા સવાલો ઉઠે છે?

ઘણાંના દરદને મટાડી શક્યો છું,

મળ્યું માન મોભો, પચાવી શક્યો છું,

સમયના ઇશારા હું પરખી શક્યો છું;

અને જીવતરને હું માણી શક્યો છું.

            કસક એક શાની હ્રદયમાં ઉઠે છે,

            હજી કેમ આવા સવાલો ઉઠે છે?

ભલે ‘સાજ’નું આ ફકીરી જીવન છે,

વિના હેમનું આ અમીરી જીવન છે,

નિજાનંદ સાથે કબીરી જીવન છે;

રહી છે ખુદ્દારી ખમીરી જીવન છે.

            છતાં ઊંઘમાં કેમ ચીખી ઉઠે છે,

            હજી કેમ આવા સવાલો ઉઠે છે?

 ‘સાજ’ મેવાડા  venunad.wordpress.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Read Full Post »

203-Bindhast-Gazal-બિનધાસ્ત (ગઝલ)

ઈચ્છા બધીય છોડી બિનધાસ્ત થઈ ગયો છું,

બંધન જગતના છોડી બિનધાસ્ત થઈ ગયો છું.

ગણકારતો નથી હું આઘાત જીવતરના,

હાલત ભલે કફોડી, બિનધાસ્ત થઈ ગયો છું.

મઝધાર માંય ઊંડે તરતાં ફરી શકું છું,

ડૂબે ભલેને હોડી,  બિનધાસ્ત થઈ ગયો છું.

આપે નહીં વધારે આપે નહીં એ ઓછું,

માફક મળી પિછોડી, બિનધાસ્ત થઈ ગયો છું.

ખર્ચી બધીય મૂડી વહોરી હતી ફકીરી,

બાકી બચી છે કોડી, બિનધાસ્ત થઈ ગયો છું.

જા, થાય તે કરીલે, ઈશ્ર્વર તને કહું છું,

હસ્તી રહી છે થોડી, બિનધાસ્ત થઈ ગયો છું.

આ ‘સાજ’તો રણકશે, ડરતો નથી કશાથી,

કરતાલ ઝાંઝ જોડી, બિનધાસ્ત થઈ ગયો છું.

     -‘સાજ‘ મેવાડા   2 Jan 2018

     Venunad.wordpress.com

 203-Bindhast-Gazal-Saaj Mevada

 

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

202-Aalapshe-Gazal-Saaj-Mevada-

            આલાપશે-ગઝલ

જીદ તારી જીવતરને બાળશે,

યાદ મારી રાતભર તડપાવશે,

સાંભળે છે આંખ આડા કાન દઇ,

વાત વાતે નામ મારું આવશે.

જો નિયમથી ના રમે તો દાવમાં,

આખરે તું જીતમાં પણ હારશે.

છોડ ઊખેડી ફરી રોપો નહીં,

એ સુકાશે કોણ આંસું સારશે?

મ્હેલમાં શણગાર તારા લાખના,

ભાલપરનો ડાઘ તો શરમાવશે.

ઘર કરે છે રેત ભીની છીપનું,

કાળ દરિયો સહેજમાં એ તાણશે.

‘સાજ’ જંતરમાં દરદને છેડ મા,

કોઇ શેણી સાંભળી આલાપશે.

-‘સાજ’ મેવાડા

 

 

Read Full Post »

     167-ગણવા બેઠો-ગઝલ

ચોપડીમાં મુકેલાં ફૂલ ગણવા બેઠો,

ને વસંતે મળેલા ઘાવ ખણવા બેઠો.

એમની રાહના પ્થ્થર સમેટી લઇને,

ગોઠવી ગોઠવીને ઘર હું ચણવા બેઠો.

જીંદગીને કબીરી આપનારો તું છે,

તોય સાહેબની ચાદર હું વણવા બેઠો.

પ્રેમથી મેં સવારે બાગ સિંચ્યો તો પણ,

સાંજના કેમ કાંટાને હું લણવા બેઠો?

જીવતરની પરીક્ષા આપવાની થઇ છે,

એજ કારાણ, ફરીથી ‘સાજ’ ભણવા બેઠો.

 -‘સાજ’ મેવાડા

 167-ganva-betho-gazal-saaj-mevada

Read Full Post »

165-જોડી નાખવાની-ગઝલ

સત્ય સાથે વાત જોડી નાખવાની,

ના રહે કારણ વખોડી નાખવાની.

જીવતરને ઝેર કરનારા મળે તો,

ગાંઠ સંબંધોની છોડી નાખવાની.

માનવીએ ભૂલથી આડી ચણેલી,

ધર્મની દીવાલ તોડી નાખવાની.

છેતરો ભગવાનને પણ ભક્ત થઈને,

આરતીમાં એક કોડી નાખવાની.

ભેદ રાવણ રામનો સમજી શકેના,

ડોક પોપટની મરોડી નાખવાની.

છે નશાથી ચૂર તારી આ નજર તો,

રોજ મારે જામ થોડી નાખવાની.

‘સાજ’ સાગર પાર કરવો હોય ત્યારે,

ના ડરો મઝધાર હોડી નાખવાની.

-‘સાજ’ મેવાડા

 165-jodi-nakhavaani-gazal-saaj-mevada

 

Read Full Post »

162-ગઝલ- શું વળે?

આભમાં તાક્યા કરો તો શું વળે?

જાતને ભૂલ્યા કરો તો શું વળે? 

જિંદગી આખી મળી છે માણવા,

લાશ થઈ જીવ્યા કરો તો શું વળે?

આવશે તો કોઈ રોકી ના શકે,

મોતથી ભાગ્યા કરો તો શું વળે?

જીવતરનો પંથ ભારે અટપટો,

એકલા ચાલ્યા કરો તો શું વળે?

ક્યાં જવું એ ખબર રાખી નહીં,

રાહમાં પૂછયા કરો તો શું વળે?

ચાંદ સાગર સમ અધુરો પ્રેમ છે,

દૂરથી ચાહ્યા કરો તો શું વળે?

સાજસાથે ગીત ગાવું હોયતો,

સમ બધે ચૂક્યા કરો તો શું વળે?

-‘સાજમેવાડા

162-shu-vale-gazal-saaj-mevada

Read Full Post »

 

150 – Chhe Haji – છે હજી (ગઝલ)

ના થયો વરસાદ, મોસમનો ધખારો છે હજી,

થાય મૂશાળધાર હેલીનો ઇશારો છે હજી.

જીવતરનાં પગલાં, ભૂસાઇ ગયાં છે, સ્હેજમાં,

પ્હાડપરની સાચવેલી એ મઝારો છે હજી.

ફૂલદાનીમાં સજેલું ફૂલ લાંબું ના ટકે,

દલદલો ખરશે છતાં ફોરમ પ્રસારો છે હજી.

પાંખ ફૂટી ઉડશે આકાશમાં પંખી હવે,

વૃક્ષપર એ ઝૂલતો માળો બિચારો છે હજી.

રોકડાયે આપશું, જો ડાઘુંઓ છોડી જશે,

ઘાતથી છટકી જવાના પણ વિચારો છે હજી.

તૂટશે આસાજપણ સરગમ કદીના છોડશે,

એકતારો હાથ લાગ્યો, એ સહારો છે હજી.

-‘સાજમેવાડા

  Venunad.wordpress.com

150 – Chhe Haji – છે હજી (ગઝલ)

Read Full Post »

Older Posts »