Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Posts Tagged ‘ફૂલ’

191-Jivi Javu-Gazal-જીવી જવું-ગઝલ

શ્વાસ ચાલે ત્યાં સુધી જીવી જવું,

પીંજરેથી તે પછી ઊડી જવું.

જિંદગીનો અર્થ સીધો જાણવા,

જો, કળીને ફૂલ થઇ ફોરી જવું.

જે સમયને સ્થળથી સાપેક્ષ છે,

સત્યને સંજોગથી સમજી જવું.

દે ભલે મિષ્ટાન કળવો લીમડો,

છે ફકીરી કામ ઘોળી પી જવું.

આગ ચાંપે, ઘા કરે તલવારનો.

રામ રાખે મોતને આંબી જવું.

દૂશ્મનીતો કોઈથી કરવી નથી,

જ્યાં મળે પ્રેમ ત્યાં ચાલી જવું.

આવ સર્જનહાર રોકીલે મને,

‘સાજ’નું બેસૂર થઇ ટૂટી જવું.

-‘સાજ’ મેવાડા

Advertisements

Read Full Post »

188-ગઝલ-રોકાતાં નથી-Rokatan Nathi-Saaj Mevada

188-ગઝલ-રોકાતાં નથી-Rokatan Nathi

આ દિવસ ને રાત રોકાતાં નથી,

માનવીનાં દર્દ બદલાતાં નથી.

પાપના ડાઘા પડ્યા છે જાત પર,

એ હવે ગંગામાં ધોવાતાં નથી.

કંઠમાં ડૂમો ભરી વેઠ્યા કરો,

કોઈથી પણ આંસું લોવાતા નથી.

આવશે તો આવશે એ પાનખર,

ફૂલ કાગળના જ કરમાતા નથી.

રાખ તારા ‘સાજ’ને અભરાઈ પર,

ગીત આજે કોઇ પણ ગાતાં નથી.

-‘સાજ’ મેવાડા

 

 

Read Full Post »

179-જંતર બને-(ગઝલ)

લાગણીમાં બોજ આ ભણતર બને,

એજ બુધ્ધિ દિલનું જો કળતર બને.

ના રહે એનો ભરોસો કોઇને,

હોય અંગત તે છતાં નડતર બને.

જિંદગી જીવી જવાનું મોંજથી,

ખેતરો ખેડ્યા વિના પડતર બને.

સત્ય આખર જૂઠથી જીતી જશે.

એ સનાતન સંત નો ઉત્તર બને.

એ જ છે કરતાર તોયે શું કરે?

એક ખંજર એકતો બખ્તર બને.

ઓ હ્રદય કચડાઇજા આનંદથી,

ફૂલ પીસાયા પછી અત્તર બને.

રાગ ભૈરવ છેડતોના ‘સાજ’ તું,

પ્રેમનું તારું કદી જંતર બને.

  ‘સાજ’ મેવાડા

 

Read Full Post »

     167-ગણવા બેઠો-ગઝલ

ચોપડીમાં મુકેલાં ફૂલ ગણવા બેઠો,

ને વસંતે મળેલા ઘાવ ખણવા બેઠો.

એમની રાહના પ્થ્થર સમેટી લઇને,

ગોઠવી ગોઠવીને ઘર હું ચણવા બેઠો.

જીંદગીને કબીરી આપનારો તું છે,

તોય સાહેબની ચાદર હું વણવા બેઠો.

પ્રેમથી મેં સવારે બાગ સિંચ્યો તો પણ,

સાંજના કેમ કાંટાને હું લણવા બેઠો?

જીવતરની પરીક્ષા આપવાની થઇ છે,

એજ કારાણ, ફરીથી ‘સાજ’ ભણવા બેઠો.

 -‘સાજ’ મેવાડા

 167-ganva-betho-gazal-saaj-mevada

Read Full Post »

163-બનાવી છે-ગઝલ

તસ્વીર તો એણે સુંદર બનાવી છે.

ને રંગ પૂરી થોડી મેં સજાવી છે.

ગુલાબ સાથે કાંટા હોય તેથી શું?

એની સુગંધીને મેંતો વધાવી છે.

આ જિંદગીતો અંતે રાખ છે જાણી,

મેં ગેબને પંથે ધુણી ધખાવી છે.

સામે હતી મંઝિલ પહોંચી શકાયું ના,

એવા વિચારે મેં રાતો વિતાવી છે.

પાગલ ગણો છો, પણ આ ‘સાજ’ ઢોંગી છે.

તારી ગલી એણે સાચી બતાવી છે.

-‘સાજ’ મેવાડા

163-banavi-chhe-gazal-saaj-mevada

Read Full Post »

  160 -અંજળ હશે-ગઝલ

ક્યાંક મારું રણમાં પણ અંજળ હશે,

તાડ જેવું વૃક્ષ છું પણ ફળ હશે.

છે ઝરણની વાટ પથરાળી ભલે,

ગીત એનું સાંભળો ખળખળ હશે.

એકધારું ચાલવામાં જીત છે,

કાચબો પણ દોડમાં આગળ હશે.

પ્રેમ દીપક રાતભર બળતો રહે,

મેશ તારી આંખનું કાજળ હશે.

માનવી હોતા નથી સારા બધે,

બાગમાંયે ક્યાંક તો બાવળ હશે.

એક માળીની કબર સામે હવે,

ફૂલના રૂદન તણું ઝાકળ હશે.

‘સાજ’, સર્જનમાં હવે નસ્તર નથી,

પેન, પુસ્તક, હાથમાં કાગળ હશે.

  -‘સાજ’ મેવાડા

160-anjal-hashe-gazal-saaj-mevada

 

Read Full Post »

   (૧૩૦)-કેમ એવું થાય છે (ગઝલ)

આ સમંદર ખળભળે છે, કેમ એવું થાય છે?

ચાંદની જળ પર તરે છે, કેમ એવું થાય છે?

બાગ આખામાં ફરીને, એક ભમરો ફૂલની,

એ જ ડાળે ગુનગુને છે, કેમ એવું થાય છે?

વ્હેમ એને હું પણાનો છે ઘમંડી દીપને,

આ પતંગો જાન દે છે, કેમ એવું થાય છે?

તાપ સૂરજનો ખમી, ધરતી પૂકારે મેઘને,

સ્નેહથી ભીંજવે છે, કેમ એવું થાય છે?

સાજગોપી વાંસળીના સૂરથી ઘેલી બને,

કૃષ્ણ, રાધા નામ લે છે, કેમ એવું થાય છે?

-‘સાજમેવાડા

130-Kem Avu thayChe- Gazal - Saaj Mevada30102015018

Read Full Post »

Older Posts »