Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Posts Tagged ‘રુકિમણી’

88…એના હૈયામાં રાજ કરે રાધા.

માનનિય બ્લોગ મિત્રો,

દ્વારિકામાં જઈ વસેલા શ્રી કૃષ્ણ બધી સુખ-સાહ્યબીમાં રહેવા છતાં ગોકુળનું બાળપણ અને એમની પ્રિય સખી રાધાને ભૂલ્યા નથી. રાધાજીના પ્રેમ અને વિરહ ઉપર ઘણી રચનાઓ થઈ છે પણ શ્યામ, દ્વારકાના નાથ, રાજાધિરાજની વેદનાની વાતો ઓછી થઈ છે. મેં આ રચનામાં પ્રયત્ન કર્યો છે કંઈક એવો ભાવ રજુ કરવામાં. જોકે હું સંપુર્ણ સફળ થયો નથી, એ દેખાઈ આવશે!

‘સાજ’ મેવાડા

“જેઓ છૂટાં પડી શકે તે બીજા ગમે તે હોય, રાધા અને કૃષ્ણ તો નહીં જ”

–ગુણવંત શાહ ( કૃષ્ણં શરણં ગચ્છામિ માંથી )

****************************************************

…એના હૈયામાં રાજ કરે રાધા.

દ્વારકાનો નાથ મારો રાજાધિરાજ, એના હૈયામાં રાજ કરે રાધા,

હિરના હિંડોળે રુકિમણી ઝૂલાવે, એના હૈયાના ઝૂલે, ઝૂલે રાધા.

દ્વારકાના મહેલમાં યાદ આવે રાધાતો, કનક થાળીને દૂર ઠેલતા,

વગડામાં બેસી એણે રાધાના હાથથી, માખણ મિસરી છે ઘણા ખાધા.

પારિજાત ફૂલ રુકિમણીને પ્રેમથી, નારદની ભેટ ગણી આપતા,

સખી રાધાના વિખરેલા કેશમાં, કેવાં વેણીમાં ફૂલ ગૂંથતા?

રાધાને શ્યામ કદી જૂદા ના હોય ‘સાજ’, ગોકુળીયુ હોય કે દ્વારકા,

જન્મારે જન્મારે રાધાને શ્યામ તો, ભક્તોની આર્ત સુણી આવતા.

-‘સાજ’ મેવાડા

Read Full Post »

જગતનોપ્રથમપ્રેમપત્રકયો? મનેપૂછોતોહુંબેધડકકહીંદઉંકેરુકિમણીએશ્રીકૃષ્ણનેલખેલોસંદેશોએજપહેલોપ્રેમપત્ર. આપણેભલેવેલેન્ટાઈન્સડેઉજવીએ,એનાબદલેરુકિમણીદિવસઉજવીએતોકેવું?

નારદમુનીઅનેઅન્યોપાસેથીશ્રીકૃષ્ણનીસુંદરતાઅનેઐશ્વર્યથીઅભિભુતથઈનેવિધર્ભનારાજારુક્મિનીસૌથીનાનીદિકરી, કુંવરીરુકિમણીમનોમનશ્રીકૃષ્ણનેપતિતરીકેઅપનાવેછે. પોતાનાશિશુપાલસાથેનાસ્વયંવરનીનોબતવાગતાંએપત્રલખીરાજપુરોહિતદ્વારાદ્વારિકામૂકામેશ્રીકૃષ્ણનેપોતાનીમુગ્ધલાગણીઓપહાંચાડેછે.મહર્ષિવ્યાસરચિતભાગવતકથામાંથીમૂળસંસ્કૃતમાંલખાયેલપત્રનોભાવાનુવાદઆપવાનોમેંપ્રયત્નકર્યોછે. સ્વ. શ્રીરમેશબેટાઈએપણએનોપદ્યાનુવાદકરેલોછે.

 

 

 

રુકિમણીનોપ્રેમપત્ર-
છંદ-મિશ્રઉપજાતી(!)  

(ભાવાનુવાદ) 

રુકિમણીકુંવરી વિધર્ભદેશે,

ભીષ્મકની મને અનુજા કેછે.

ભૂવનપતિને આવી શરણે,

ઓળખી લેજો શ્રીનાથ ચરણે.

ઐશ્વર્ય સુણીને નારદ મૂખે,

ભોજન નથી કે નિંદર સુખે.

પત્રિકા મેલીમેં ભૂદેવ જોડે,

અંબુજાક્ષ તમારી પ્રિતને ખોળે.

ત્વરિત કરી કુંડિનપુર આવો,

હરણ કરી હરિ દ્વારિકા લાવો.

શિશુપાલથી મારાં અંગો દાઝે,

શિયાળ જીતે નહીં સાવજ સામે.

પૂજા કાજે હું મંદિર જવાની,

ધન્યઘડી તે મિલન થવાની.

પ્રાણ ત્યજીશ હું ભવભવ જાણો,

અચ્યુત કેશવ નિશ્ચય મારો

 “સાજનો સ્વામી રસિક અધિરો
રથને દોડાવે દારુક વિરો.  

 

સાજમેવાડા

 

 

 

Read Full Post »