Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Posts Tagged ‘સાજ’

183-છોડીદે-ગઝલ
જાતને સંહારવાનું છોડી દે,
જીવને સંથારવાનું છોડી દે,
પગતો થંભી ગયા છે ઊંબરે,
પંથને કંડારવાનું છોડી દે.
આખરે ગંગા તટે પ્હોચી ગયો,
નાવને હંકારવાનું છોડી દે.
દ્રૌપદી તો સૂતને વરશે નહીં,
બાણને ટંકારવાનું છોડી દે.
નાસમજ છે સૂર સાથે ‘સાજ’ની,
તારને ઝંકારવાનું છોડી દે.
-‘સાજ’ મેવાડા

Read Full Post »

  182-જીવન-ગઝલ

જીંદગી છે શક્યતાની પાર પણ,

એ હકીકત છે સમજની બા’ર પણ.

એ જ સાચો જીંદગીનો સાર પણ,

દુઃખમાંયે સુખ છે બે ચાર પણ.

ઝૂઝવામાં વીતશે આ જીંદગી,

છે જીવનમાં ઈશનો આધાર પણ.

જીવતરતો એક એવો ખેલ છે,

હોય એમાં જીત, સાથે હાર પણ.

અંતકાળે થઇ જશે એનું મિલન,

ધૂળ ભેગી રાખ, લાગે વાર પણ.

‘સાજ’ સાજીંદા વગર ગાતો નથી,

રાગિણી છે કંઠમાં દમદાર પણ.

-‘સાજ’ મેવાડા

  Venunad.wordpress.com

Read Full Post »

181-Safar Noti-સફર નોતી-(ગઝલ)

એમના પ્રેમમાં કસર નોતી,

હાથમાં હાથની સફર નોતી.

જોઇ લીધું ડરી ડરી જ્યારે,

કોઇની એ તરફ નજર નોતી.

હા, કહીં એ ફરી ગયા પાછા,

એમને ઊંઘ રાતભર નોતી.

એ સમય સાચવી નથી શકતાં,

ને કહે, એમને ખબર નોતી.

બોલવાથી કરે અરથ ભળતો,

મૌનમાં પણ કશી અસર નોતી.

સ્વાર્થ પણ સ્હેજ તો હશે એને,

લાગણી દુશ્મની વગર નોતી.

જાય તો જાય કેમ એ ઘરમાં?,

સાજનીજ્યાં કદી કદર નોતી.

-‘સાજમેવાડા

 

 

 

 

Read Full Post »

178 – પંચાત કરે છે – ગઝલ

બે ધારે આઘાત કરે છે,

મોઘમ મોઘમ વાત કરે છે.

સમજે છે એ સૌને મૂરખ,

પોતાને પણ મ્હાત કરે છે.

અન્યોને એ નીચા માની,

કાયમ ઊંચી જાત કરે છે.

વેરણ એની ઊંઘ બને તો,

ઝળહળ આખી રાત કરે છે.                  

શાયર નામે ‘સાજ’ તમારો,

કોની આ પંચાત કરે છે?

  ‘સાજ’ મેવાડા

 

 

 

 

Read Full Post »

   177- ચરણે ઢળવું (ગઝલ)

વૃક્ષ તનેતો દર મોસમમાં ફાવે ફળવું,

કેમ હશે આ માનવને કાયમનું બળવું.

દ્વાર ઉઘાડી વારે વારે શોધું છું પણ,

કેમ કરી તું ના આવેતો પાછા વળવું?

એક અજાણ્યો રસ્તા ઉપર ચાલ્યો આવે,

પૂછ જરા, એ શાને આવ્યો, કોને મળવું?

હુંય અચાનક કરમાવાનો સંધ્યા ટાણે,

સુર્યમુખીની સાખે તારા ચરણે ઢળવું.

આવ કદીતો દર્શન દેવા મારા સાજન,

‘સાજ’ તણી રાગિણી થઇને ગમશે ભળવું.

-‘સાજ’ મેવાડા

Read Full Post »

     176-ચાલવાનું રાખજેગઝલ

દૂર છે મંઝિલ ઘણી, પણ ચાલવાનું રાખજે,

ચૂભશે પગમાં કણી, પણ ચાલવાનું રાખજે.

હો પ્રલોભન દર વળાંકે રાહમાં તારી ભલે,

જોઇલે એના ભણી, પણ ચાલવાનું રાખજે.

એક છે મંઝિલ બધાની એમ એ તારીય છે,

દુઃખને અંતિમ ગણી, પણ ચાલવાનું રાખજે.

કેટલા વાડા મળે ને કેટલી છે આડશો,

તોડ, જે ભીંતો ચણી, પણ ચાલવાનું રાખજે.

સાજતારા સૂરમાં છેડ્યા કરે એવી ગઝલ,

લે દરદ સઘળાં હણી, પણ ચાલવાનું રાખજે.

-‘સાજમેવાડા

Read Full Post »

      168-અણધાર્યો હતોગઝલ.

અણસાર તારા દિલનો અણધાર્યો હતો,

સમજી તને, એણે મને, વાર્યો હતો.

તણખા સમી છે યાદ તારી અજનબી,

એથી જ મેં આવેગને ઠાર્યો હતો.

હિંમત કરી પકડ્યા પછી, મેં આખરે,

ઈચ્છા તણા ભોરિંગને માર્યો હતો.

જીતી જવાની શક્યતા મારે હતી,

તારા ભરોશે જીંદગી હાર્યો હતો.

થાકી ગયો છેસાજશોધીને તને,

માથે કદી તેં હાથ પસવાર્યો હતો.

-‘સાજમેવાડા

 Visit – Venunad.wordpress.com

168-andhaaryo-hato-gazal-saaj-mevada

 

Read Full Post »

Older Posts »