Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Archive for the ‘Gazal gujarati’ Category

222-Dard ae Aakhar taru thayu

જે કદી મારું હતું, તારું પણ આખર થયું,

દદૅના સંબંધમાં એટલું સરભર થયું.

કેટલા જન્મો હશે કેટલી આરાધના,

ફૂલ સાથે એ પછી કંટકોનું ઘર થયું.

જન્મ પંખીનો પ્રભું મુક્ત તેં આપ્યો હતો,

કોણ જાણે કેમ આકાશનું પિંજર થયું?

કેમ વીતી જીંદગી? દોસ્ત ના પૂછો મને,

ભાર લઇને પ્હાડ પર દોડવું દુશ્કર થયું.

છે કરામત ઈશની, કોણ એ સમજી શકે!

આમ જોવા જાવતો, ‘સાજ’નું ઘડતર થયું.

-‘સાજ’ મેવાડા             06/11/2018

 

 

 

Advertisements

Read Full Post »

221-A-Sabhar Lage-સભર લાગે-ગઝલ

ફૂલ પણ ઓસથી સભર લાગે,

સૂર્યના  સ્પશૅની  અસર લાગે.

ભાલ પર મેશ ટીલું કરશે પણ,

એ જ કારણ તને નજર લાગે.

ચાંદની  રાતમાં  સમંદરને,

આજ ઉન્માદની  લહર લાગે.

હું ભટકતો રહ્યો વિમાસણમાં,

તોય કેવી નવી સફર  લાગે.

આવ  તારો  ઉજાસ ફેલાવી,

ઊગતી ‘સાજ’ની પ્રહર લાગે.

-‘સાજ’ મેવાડા

               મુક્તક

પર્વત ભલેને ઊંચકે છે કૃષ્ણની એ આંગળી,

જો હોય બંને હાથની તો એ વગાડે વાંસળી;

બસ આજ છે મોટો ફરક સાહસ તણો ને પ્રેમનો,

તાલી પડે બે હાથથી, એકે પડી ના સાંભળી.

-‘સાજ’ મેવાડા

Read Full Post »

220-Shakya Chhe-શક્ય છે

મૌનમાં કાયમ રહે એ શક્ય છે,

લાગણી મોઘમ રહે એ શક્ય છે.

ના મિલાવો આંખ સાથે આંખને,

ચેપનું જોખમ રહે એ શક્ય છે.

ફૂલ આપો પ્રેમથી જો કોઈને,

હાથમાં ફોરમ રહે એ શક્ય છે.

પાનખર તો આવશે ને જાય પણ,

વ્રૂક્ષ લીલુંછમ રહે એ શક્ય છે.

‘સાજ’ની આ જીંદગી તો ખેલ છે,

દાવમાં અણનમ રહે એ શક્ય છે.

‘સાજ’ મેવાડા  

 

 

Read Full Post »

219-Shiv Jivane Milavashe-(Kamil)

219-Shiv Jivane Milavashe-(Kamil)

શિવ જીવનેય મિલાવશે (કામિલ)

મિત્રો, આ પ્રાર્થનાના ભાવમાં નઝનુમા ગઝલ ખૂબજ અઘરી કામિલ બહરમાં લખવા પ્રયત્ન કર્યો છે, મને ખબર છે, હું બહરને બરાબર ન્યાય આપી શક્યો નથી, પણ હ્રદયમાં આકાર લઈ રહેલા ભાવને શબ્દરૂપ મળે છે જેને આપની સમક્ષ રજૂ કરતાં રોકી શકતો નથી.

તો સાદર,

 

Read Full Post »

218-Tamari me Gazal -તમારી મેં – ગઝલ

વાટ જોયા કરી તમારી મેં,

જીંદગી ઉંબરે ગુજારી મેં.

એટલે અંધકાર હતો ઘરમાં,

બંધરાખી સદાય બારી મેં.

આમ વિશ્ર્વાસ તો હતો પૂરો,

આપની વાતના વિચારી મેં.

ડોકટર શું નિદાન કરવાનો?

રોગ નામે કરી લવારી મેં.

હું ગુનેગાર છું, સજા આપો,

કોર્ટ સામે ધરી કટારી મેં.

યાદ ઝાંખી થઈ હતી એની,

ભીંતપરની છબી ઉતારી મેં.

સમસમી જાય છે સભા આખી,

‘સાજ’ નામે ગઝલ ઉગારી મેં.

-‘સાજ’ મેવાડા

 

Read Full Post »

216-Rahishu-Gazal-Saaj Mevada-રહીશું-ગઝલ

અમેતો તમારા દીવાના રહીશું,

ગમેના તમોને તો છાના રહીશું.

તમે રાહ ચીંધીંને ભૂલી જવાના,

અમેતો તમારા સદાના રહીશું.

ઉડો આભમાં, આ સમય છે તમારો,

અમે પ્રેમથી આ ધરાના રહીશું.

ભલે કોઇ દુશ્મન હશે દોસ્ત મારા,

હ્રદયથી અમેતો બધાના રહીશું.

તમે મૂકશો નામ છેલ્લી કતારે,

અમે તોય અંગત સભાના રહીશું.

તમે ફૂલ જેવા ગુલાબી સુકોમળ,

અમે લઇ સુગંધી હવાના રહીશું.

કરો સૂર ઊંચા તમે “સાજ” કાયમ,

અમેતો ખરજમાં મજાના રહીશું.

-“સાજ” મેવાડા 

 

 

                   

 

Read Full Post »

215B-કારણ જોઈએ-ગઝલ

કોઈ તો લખવાનું કારણ જોઈએ,

છંદ, શબ્દોની મથામણ જોઈએ.

હોય સાક્ષર તોય ગાંડા કાઢશે,

દોઢ ડાહ્યામાંય ડા’પણ જોઈએ.

જીવતરના કોયડા અઘરા નથી,

બળ નહીં, કળથી નિવારણ જોઈએ.

એ વસંતી વાયરો છે, આવશે,

ફૂલ, માળીની ભલામણ જોઈએ.

જીંદગી રંગીન છે, એ માણવા,

એ સમયનો માસ ફાગણ જોઈએ.

કોઈ વાર્તા બે વિના પૂરી નથી,

રામ સામે એક રાવણ જોઈએ.

‘સાજ’ બનશે વાંસળી છેદાઇને,

પ્રાણ તારે ફૂંકવા પણ જોઈએ.

-‘સાજ’ મેવાડા

 

Read Full Post »

Older Posts »