Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Archive for the ‘Gazal gujarati’ Category

242-Darvakhat-Gazal-દરવખત 

 242-Darvakhat-Gazal

     દરવખત-ગઝલ

કોઇ સામે નીકળે છે દરવખત,

કેમ છો પૂછી મળે છે દરવખત.

કોઇ કારણ મળતું નથી આ દર્દનું,

આ હ્રદય શાને બળે છે દરવખત?

ચાંદ તો છોડી ગયો છે ક્યારનો,

તોય સાગર ખળભળે છે દરવખત.

ઊંઘ તો વેરી બની તડપાવશે,

સાંજ યાદોમાં ઢળે છે દરવખત.

કોઇ પડછાયો બની પીછો કરે,

દ્વારથી પાછો વળે છે દરવખત.

હોય શબરી કે અહલ્યા આજપણ,

ક્યાં પ્રતીક્ષા ફળે છે દરવખત.

‘સાજ’ તારું કોણ છે જે દૂરથી,

સાદ તારો સાંભળે છે દરવખત.

  -‘સાજ’ મેવાડા

 

 

Read Full Post »

239-Vishwas Tode Che

       વિશ્વાસ તોડે છે

વિના કારણ ઘણા વિશ્વાસ તોડે છે,

સજા આપી, હવે એ હાથ જોડે છે.

ઘણો લાચાર જોયો બાગનો માળી,

જમાનો ફૂલ સાથે ડાળ તોડે છે.

મળે છે લોક નોખી રીતથી આજે,

મિલાવી હાથ પાછળ મુખ મરોડે છે.

હશે વિખવાદ જેને ધર્મને નામે,

કદી ભીંતો કદી માથુંય ફોડે છે.

હતાં આઝાદ ને આઝાદ રહેવાનાં,

મળી પાંખો તો પંખી નીડ છોડે છે.

બચાવે તોય વીંછી ડંખ મારે પણ,

ખબર એને નથી, કોને વખોડે છે.

મને આ ‘સાજ’ રાઘવ વંશનો લાગે,

હરણ પાછળ હજીયે કેમ દોડે છે.

  -‘સાજ’ મેવાડા

Read Full Post »

            238-Sachavi Rakhi-Gazal

               સાચવી રાખી-ગઝલ

તમે આકાશની મોટી  અટારી સાચવી રાખી,

અમે ઘરની ઉઘાડી એક બારી સાચવી રાખી.

હતું તોફાન મધદરિયે ખલાસી પણ ડરી બેઠો,

અમારી નાવ વિશ્વાસે ઉતારી સાચવી રાખી.

તમે ભૂલી ગયા અમને નથી કૈં દુ:ખ એનું પણ,

અમે તો ઉમ્રભર યાદો તમારી સાચવી રાખી.

તમારા પ્રેમની વાતો અમોને ખોટની લાગી,

અમે ખાતાવહીમાં એ ઉધારી સાચવી રાખી.

ઘણા છોડી ગયા છે દેશ સંબંધો નથી ભૂલ્યા,

વતનની લાગણીને એકધારી સાચવી રાખી.

હતો સંદેહ કૈં એવો હતું ત્યાં જાનનું જોખમ,

નગરના ઘર સુધી એણે કટારી સાચવી રાખી.

જિવનનો જંગ હંમેશાં તમે જીતી ગયા છો ‘સાજ’

બધાયે મોરચે લડતાં ખુમારી સાચવી રાખી.

 -‘સાજ’ મેવાડા

Read Full Post »

       237-Pachhi Vali Gae Chhe-Gazal

           પાછી વળી ગઇ છે ગઝલ
કદી પાછી વળેના એ હવે પાછી વળી ગઇ છે,
નદી, જે બંધ જોઈને નવા રસ્તે ઢળી ગઇ છે.
નિરખવા ચાંદને સાગર જરા ઊંચો થયો છે ત્યાં,
સરકતી આભમાં કેવી અદેખી વાદળી ગઇ છે.
તને મેં દોસ્ત સમજી ને કરી ‘તી વાત દિલની પણ,
હતી અંગત છતાં આખીય દુનિયા સાંભળી ગઇ છે.
ખિજેતો જાનનું જોખમ, રીઝે તો જાન આપી દે,
હતી સીતા સમી નારી, સમય સાથે ભળી ગઇ છે.
વગાડી ‘સાજ’ સાથે રાસ તું રમતો હતો કાયમ,
વૃંદાવન છોડવા સાથે જ તારી વાંસળી ગઇ છે
.

            -‘સાજ’ મેવાડા    24 July 2019


Read Full Post »

જન્મ દિવસ હોય એટલે મિત્રો પૂછે,

“કેટલા વરસો થયા?”

જવાબ આપીએ કે, “આટલા”, પણ મનમાં બીજો પશ્ર્ન ઊભો થાય, “હવે કેટલા બાકી રહ્યા?” એનો

જવાબ મળે નહીં, કોઈનેય ના મળે. છતાં એ વાત તો ચોક્કસ છે કે જે મૃત્યું ને અપનાવી લેવા તૈયાર હોય એને અફસોસ કે દુ:ખ ના થાય. જન્મ-મરણ શબ્દો સાથેજ બોલાય છે. મને પણ આવા વિચાર આવ્યા અને  ગઝલ લખાઈ.  

236-Janam-Maran-Gazal-જન્મ-મરણ-ગઝલ

બધી જંજીરને તોડી જવાનો છું,

જગતભરની જફા છોડી જવાનો છું.

વગર સમજ્યે ભરી રાખી હતી એવી,

અહંની માટલી ફોડી જવાનો છું.

વમળ તો હોય ભવસાગરમાં, તેથી શું?

મુકી મઝધારમાં હોડી  જવાનો છું.

જિવનભર રાહ જોઈ છે, હવે એનું,

મિલન થઇ જાય તો દોડી જવાનો છું.

મને જો ઊંઘ આવે તો સુવા દેજો,

રહી છે રાત પણ થોડી,  જવાનો છું.

સકળ સંસારનો આભાર માનીને,

સ્મરીને રામ કર જોડી જવાનો છું.

હવે જચતા નથી આ સૂર સાજિંદા,

બસૂરા ‘સાજને’ છોડી જવાનો છું.

-‘સાજ’ મેવાડા 18 July 2019

Read Full Post »

 

 વરસાદી રાતની નઝમ


મેઘલો વરસ્યા કરે છે રાતભર,
વીજળી ચમક્યા કરે છે રાતભર.

લોક તો ઊંઘ્યા કરે છે રાતભર.
મોરલા ટહુંક્યા કરે છે રાતભર.

વાયરો કેવી હલાવે ડાળખી,
વૃક્ષ પણ નાચ્યા કરે છે રાતભર.

એક શેરીને અચાનક શું થયું?
જળ ભરી દોડ્યા કરે છે રાતભર.

કોણ આવ્યું પીપળાની આડમાં?
કૃષ્ણને જાપ્યા કરે છે રાતભર.

આ અલૌકિક દ્રશ્ય જોવાદો મને,
ઈશ્ચરી લાગ્યા કરે છે રાતભર.

ઊંઘ આજે ‘સાજ’ ને આવે નહીં,
આભમાં તાક્યા કરે છે રાતભર.
– ‘સાજ’ મેવાડા

Read Full Post »

234-ગીત/નઝમ – – ભમરા રમતા મેલ્યા તેં
કાજળ કાળી આંખલડીમાં ભમરા રમતા મેલ્યા તેં,
કેમ કરીને ભાગી છૂટવું કેવા નાટક ખેલ્યા તેં.

1-સખી સામટી તાળી પાડે મારી પૂંઠે હસતાં જો,
કાળી આંખો કાળી કામળી કાળી તારી હરકત જો.
ઊભી બજારે દોડી નાઠી કાંટા કંકર ઝેલ્યા મેં,
કેમ કરીને ભાગી છૂટવું કેવા નાટક ખેલ્યા તેં—-
કાજળ કાળી આંખલડીમાં ભમરા રમતા મેલ્યા તેં.

2-રાત અંધારી ઘેરી આંખે સંતા કુકડી રમીયે જી,
વાદે તારી વાંસલડીના હૈડે વાસો કરીયે જી.
જમના કાળી તારે કાંઠે ચરણે આંસું રેલ્યાં મેં,
કેમ કરીને ભાગી છૂટવું કેવા નાટક ખેલ્યા તેં,
કાજળ કાળી આંખલડીમાં ભમરા રમતા મેલ્યા તેં.

3-કોરી આંખો કોરું જીવતર કોરી ચુંદર રાખો મા,
પ્રેમ પછેડી તારી ઓઢી કામણગારી રાતોમાં.
માયા મમતા છોડી જગના જીવન ફેરા ઠેલ્યા મેં,
કેમ કરીને ભાગી છૂટવું કેવા નાટક ખેલ્યા તેં.
કાજળકાળી આંખલડીમાં ભમરા રમતા મેલ્યા તેં.

– ‘સાજ’ મેવાડા              26 June 2019

Read Full Post »

Older Posts »